Master (2021) คุณครูวีรบุรุษ ซับไทย

Master (2021) คุณครูวีรบุรุษ ซับไทย
ซับไทย
Server: MAIN

Master (2021) คุณครูวีรบุรุษ เจดีเป็นอาจารย์ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาติดสุราเพราะมีภาวะซึมเศร้าจนกระทั่งต้องออกจากมหาวิทยาลัยและไปเป็นครูที่สถานกักกันเยาวชนเป็นเวลาสองสามเดือน ขณะอยู่ที่นั่นเขาเริ่มรู้ว่าเด็กในสถานกักกันถูกเอาเปรียบโดยภาวนีนักเลงสุดเหี้ยมด้วยการผลักดันให้เด็กๆ เหล่านี้ติดยาเสพย์ติด